PRAKTISK INFORMATION


Tidsbestilling
Da vi gerne vil overholde tiden, beder vi alle om at begrænse sig til et problem pr. konsultation.

DER ER AFSAT 15 MINUTTER PER KONSULTATON, hvis ikke andet er aftalt.

Har man flere problemer, må der bestilles en ny tid.

 

Vi henstiller til, at den afsatte tid til telefonkonsultation kun benyttes til KORTE henvendelser og KORTE svar.
 

Vanedannende medicin
VEDRØRENDE BESTILLING AF VANEDANNENDE MEDICIN:

Efter 1.9.2008 er det IKKE længere muligt at bestille vanedannende medicin via hjemmesiden eller telefonisk hos sekretæren. Det kan KUN lade sig gøre i forbindelse med en konsultation hos lægen, hvor man sammen planlægger en udtrapning af medicinen.

Ved vanedannende medicin forstås beroligende medicin og sovemedicin.

Der henvises iøvrigt til information i dagspressen samt
den skriftlige information, som er at finde i venteværelset her
eller kan fås hos sekretæren
 


Influenzavaccination:

Medbring sygesikringskortet.

Vaccinen er gratis for:

 1. Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 2. Førtidspensionister
 3. Kroniske syge:
  Kroniske lungesygdomme, diabetes type 1 og 2,
  hjerte-karsygdomme
 4. Svært overvægtige (BMI > 40)
 5. Personer med alvorlige sygdomme (lægens vurdering)
 6. Gravide i 2. og 3. trimester.
 7. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. november og året ud, for gravide i 2. og 3. trimester til 1 marts.